SPOJENÁ ŠKOLA Ul. Dominika Tatarku Poprad
 

Všetky informácie na jednom mieste

 

Aktuálne oznamy

  
  • webstránka je spustená v skúšobnej prevádzke
  • aktualizácia obsahu prebieha priebežne
  • originály dokumentov k dispozícii k nahliadnutiu (po vyžiadaní)
  • pre najnovšie informácie pokračujte TU
  • admin: Martin Billich
  

Vyhlásenie

    
Toto webové sídlo je prevádzkované súkromnou osobou na účely archivácie a vzdialeného prístupu k informáciám o svojich aktivitách a iniciatívach vo všeobecnosti. Cieľom je zabezpečiť, aby boli všetky uvádzané informácie presné a neskresľované. Za informácie na týchto stránkach však ich autor nenesie žiadnu zodpovednosť, ani za ne nijako neručí.
Všetky práva vrátane autorských práv týkajúcich sa textu, odkazov a grafických prvkov tejto webovej stránky sú vlastnené prevádzkovateľom. Upozorňujeme, že nie je možné zaručiť, že všetky dokumenty dostupné online sú vždy presnou kópiou oficiálne prijatých textov či úradných dokumentov.
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázané kopírovať, prenášať, reprodukovať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, uchovávať, upravovať alebo prispôsobovať túto webovú stránku a jej obsah.
  admin
  
 
billich.sk