Všetky informácie na jednom mieste

Aktualita


Vyjadrenie prednostu OÚ Prešov k dvom účastníčkam druhého výberového konania, ešte pred jeho konaním.  (Zdroj: Uznesenie vyšetrovateľa PZ v Prešove z 8.9.2021)
    1.
 
Mária Vojtaššáková je osoba, ktorá pôsobí na škole od jej vzniku a pozná jej pomery najlepšie.
    2.
 
Marcela Billichová stratila dôveru.
 

GRATULÁCIA !
Uvádzame to podstatné, chronologicky (+ zopár otázok):
 • o zmenách na poste riaditeľa Spojenej školy Dominika Tatarku, Poprad
 • o príprave a priebehu výberových konaní na pozíciu riaditeľa
 • o "sprievodných" akciách zriaďovateľa, kandidátov na riaditeľa (a ďalších...)

     V hlavných úlohách:
 • František Höger
 • Iveta Peterová
 • Mária Vojtaššáková
 • Marcela Billichová
 • Martin Billich
 • a ďalší...

Január  2021


Čo:  Poverenie vedením Spojenej školy
Kto:  František Höger - prednosta OÚ Prešov
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Poverenie-vedenim-skoly.pdf (21.1.2021)

Čo:  Dohoda o zmene pracovných podmienok
Kto:  František Höger - prednosta OÚ Prešov
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Dohoda-o-zmene-pracovnych-podmienok.pdf (21.1.2021)

apríl  2021


Čo:  Vyhlásenie výberového konania na miesto riaditeľa SŚDT Poprad
Kto:  František Höger - prednosta OÚ Prešov
Komu:  (verejné)
Zdroj:  Vyhlasenie_VK_april-2021.pdf (28.4.2021)

Jún  2021


Čo:  Oznámenie výsledkov výberového konania - návrh na menovanie
Kto:  Rada školy pri SŠDT Poprad (Petra Vojčíková)
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Oznamenie-vysledkov-vyberoveho-konania.pdf (4.6.2021)

Čo:  Návrh na vymenovanie kandidáta na riaditeľa škoy - nesúhlas
Kto:  František Höger (linka/Miroslav Lukáč)
Komu:  Rada školy pri SŠDT Poprad (Petra Vojčíková)
Zdroj:  Navrh-na-vymenovanie-nesuhlas.pdf (29.6.2021)

Čo:  Zrušenie poverenie vedením Spojenej školy
Kto:  František Höger - prednosta OÚ Prešov
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Zrusenie-poverenia-vedenim-skoly.pdf (29.6.2021)

? ? ?
 1. Dohoda na zmenu pracovných podmienok s "odídenou" riaditeľkou (poverenie malo trvať do 31.7.) neexistovala a ani nebola dodatočne nikdy podpísaná! Nemožno považovať poverenie p. Vojtaššákovej vedením školy od 1.7. za  neoprávnené "prevzatie" funkcie riaditeľa?
 2. Nemohlo byť príčinou ostentatívnej "rošády" na pozícii riaditeľa to, že p. Billichová uspela vo výberovom konaní a p. Vojtaššákova nie?

Júl  2021


Čo:  Žiadosť na vykonanie dozoru nad pracovnoprávnym vzťahom
Kto:  Marcela Billichová
Komu:  Inšpektorát práce Prešov
Zdroj:  Inspektorat-prace_Dozor.pdf  (6.7.2021)

Čo:  Podnet vo veci zrušenia poverenia riadením školy
Kto:  Marcela Billichová
Komu:  Ministerstvo školstva (Ministerstvo vnútra, Slovenská komora učiteľov)
Zdroj:  viď žiadosť na Inšpektorát práce Prešov (6.7.2021)

Čo:  Trestné oznámenie
Kto:  Martin Billich
Komu:  Krajská prokuratúra Prešov
Zdroj:  podané elektronicky (12.7.2021)
 
 1. Dňa 27.7.2021 bolo prokurátorom Krajskej prokuratúry v Prešove vyhodnotené podanie z 12.7.2021 ako trestné oznámenie podané pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. (Odstúpené na Okresnú prokuratúru Prešov.)
 2. Dňa 2.8.2021 bolo prokurátorom Okresnej prokuratúry v Prešove trestné oznámenie odovzdané na preverenie a priame vybavenie Okresnému riaditeľstvo PZ v Prešove, odbor kriminálnej polície.

Čo:  Vyhlásenie druhého výberového konania na riaditeľa SŚDT Poprad
Kto:  František Höger - prednosta OÚ Prešov
Komu:  (verejné)
Zdroj:  Vyhlasenie_VK_jul-2021.pdf (13.7.2021)
? ? ?
 1. Prečo ku požiadavkám pribudlo ako jediné, že "znalosť nemeckého jazyka výhodou"? (zvýraznené v červenom rámiku)
 2. Čo týmto krokom sleduje zriaďovateľ?
 3. Ktorým kandidátom na miesto riaditeľa táto zmena prospeje?

Čo:  Dohoda o zmene pracovných podmienok
Kto:  Iveta Peterová  (František Höger)
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Zmena-pracovnych-podmienok.pdf (19.7.2021 - dátum doručenia)
? ? ?
 1. Dohoda nebola podpísaná (a teda ani akceptovaná)?
 2. Prečo zriaďovateľ pristúpil k tomuto kroku až po troch týždňoch od rošády so zrušením a poverením na funkcii riaditeľa?
 3. Mohlo toto konanie ovplyvniť ohlásené a začaté šetrenie zo strany Inšpektorátu práce?
 4. Dokument s dátumom 30.6.2021 bol odoslaný (podľa  pečiatky na obálke) až 16.7.2021. Nemohlo ísť zo strany zriaďovateľa o pokus antidatovania (jednostranne) predkladanej dohody?

Čo:  Dohoda o zmene  zložení funkčného platu
Kto:  Mária Vojtaššáková
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Oznamenie_funkcneho_platu.pdf (21.7.2021)
? ? ?
 1. Je možné urobiť zmenu funkčného platu bez predchádzajúcej dohody so zamestnancom o zmene pracovných podmienok?
 2. Na základe akých podkladov pristúpila poverená riaditeľka k danej úprave?

Čo:  Dohoda o zmene dojednaných pracovných podmienok
Kto:  Mária Vojtaššáková
Komu:  Marcela Billichová
Zdroj:  Dojednane-pracovne-podmienky.pdf (23.7.2021 - dátum doručenia)
? ? ?
 1. Vyššie uvedená "dohoda" je napísaná 19.7.2021 a mala nadobúdať účinnosť 1.7.2021. Je možné (zákonné resp. morálne) predkladať zamestnancovi dohodu so spätnou platnosťou?
 2. Nepodobá sa to na "antidatovací" pokus p. Peterovej z pred pár dní?
 3. Boli tieto kroky navzájom koordinované?

Čo:  Ohlásená zmena delegovaných členov Rady školy pri SŠDT Poprad
Kto:  Iveta Peterová (OÚ Prešov)
Odvolaní:
 • Ján Baláž (Odbor školstva OÚ)
 • Tomáš Kolárik (Odbor školstva OÚ)
 • Miroslava Mňahončáková (Odbor školstva OÚ)
Noví zást.:
 • Monika Platková (Organizačný odbor, vedúca odboru)
 • Miroslav Lukáč (Organizačný odbor, právnik OÚ)
 • Lucia Fabiánová (Organizačný odbor, sekretariát prednostu)
Zostáva:
 • Iveta Peterová (Odbor školstva, vedúca odboru)
Zdroj:  https://ssdtpp4gym.edupage.org/a/rada-skoly (26.7.2021)
? ? ?
 1. Bola nutná táto rošáda, ak voľby do RŠ boli iba v marci 2021?
 2. Kto bol iniciátor tejto zmeny a prečo sa tak rozhodol?
 3. Prečo výmena ľudí z odboru školstva za ľudí mimo tohto odboru?
 4. Komu táto zmena vyhovuje v prebiehajúcom výberovom konaní na miesto riaditeľa SŚDT Poprad?

Čo:  Sťažnosť vo veci zmeny v Rade školy pri SŠDT Poprad
Kto:  Marcela Billichová
Komu:  OÚ Prešov
Zdroj:  Zmena-Rady-skoly_Staznost.pdf (28.7.2021)

August  2021


Čo:  Sťažnosť vo veci zmeny v Rade školy pri SŠDT Poprad - odpoveď
Kto:  František Höger - prednosta OÚ Prešov
Komu:  Marcela Billichová
Výsledok:  OÚ Prešov podanie odkladá - pre formálne nedostatky (17.8.2021)

September  2021


Čo:  Oznámenie - nesúhlas
Kto:  Martin Billich
Komu:  Zriaďovateľ (kópia: Rada školy)
Zdroj:  čoskoro (9.9.2021)


 
 
 
 
 
 
billich.sk